Avatar
Tigra
Про держави і мови

Государство может повлиять на развитие языка. Существующий в виде спонтанного порядка язык кодифицируют и форсят в учебных заведениях и контролируемых государством медиа "причесанный" вариант. Также государство имеет рычаги для подавления языков и диалектов, отличных от стандартного. Но в целом это воздействие, конечно, деструктивно.

Чому вплив деструктивний? Ви знаєте приклади, коли б мова утвердилася без держави? Де і яка?


Мова це діалект зі збройними силами, тобто з державою.

Ну взагалі-то усі мови створювалися як спонтанні порядки, за винятком невеликої кількості суто синтетичних мов на кшталт есперанто (які, до речі, не є дуже вживаними).

До того ж поява мови як явища передує появі держави як явища, що доводить, що мова не потребує держави для виникнення і функціонування.

Чи до створення першої держави всі мови були не мовами, а діалектами? Це вже словесна еквілібристика якась.

Роль держави у розвитку мов негативна з тієї ж причини, з якої негативною є роль державного планування у розвитку економіки. Централізовано неможливо осягнути усю складність такого явища як мова чи людська діяльність (економіка). Тому централізовано спланована мова чи економіка завжди буде недолугою, як госплан СРСР. Мовний стандарт обрізає необхідну складність. Держава може забороняти чи витісняти деякі форми, але з креативом (цінним для користувачів мови) у централізованих планувальників поганенько.

Поява мови передує появі держави - це не факт. Поява усних діалектів - появі мови передує.Мова письмова, національна, з єдиними правилами на всій національній території часто з'являється у державі.
Французька мова є, тому що є Франція, а от
регіональні мови як нормандська, до прикладу, померли. А де мова ятвягів? Чи прусів? А де баварська? Де сицілійська, хоча б?
Літературна мова це проет об'єднання діалектів, що часто здійснюється вже в державах.
Так, жива мова змінюється у суспільстві, але фіксація цих змін здійснюється вже у суспільстві формально, і чпсто за правилами, утвердженими у державі.

Ну, якщо ви мовою називаєте тільки те, що існує завдяки державному втручанню (кодифікація і примус дотримуватися єдиного набору правил), то сама така дефініція автоматично приводить вас до висновку щодо провідної ролі держави у створенні мови. "А якби у риби була шерсть, в неї були б блохи".

Я мовою називаю будь-яку сталу форму комунікації людей. В "натуральному" виді мова виглядатиме як континуум. Кодифікація зменшує дісперсію цього континууму.

Загроза вимирання нормандської та ін. це і є результат негативного впливу на розвиток мови держави "Франція".

Без "Франції" французькі мови були б різноманітнішіми.

To react or comment  View in Web Client
See comments under original post