Avatar
Tigra
Об юсах большом и малом, в т.ч. в польском

Праслов'янська мова 1500 років тому мала носові голосні, які позначаліся на письмі літерами Ѫ ѫ (юс великий) и Ѧ ѧ (юс малий). Практично усі словʼянські мови втратили ці звуки, але вони збереглися у польській. Латиницею вони позначаються дещо зрозуміліше
Ѫ ѫ = Ą ą = [он],[ом],[оу]
Ѧ ѧ = Ę ę = [ен], [ем], [еу]

Багато з цих звуків в українській перетворилися на [у], що допомагає читати і писати польською.

dąb [домб] = дуб
ząb [зомб] = зуб
zęby [земби] = зуби
ręka [ренка] = рука
będę [бенде] = буду

To react or comment  View in Web Client
See comments under original post